ABBOTT MEDICAL OPTICS

Virtuell försäljning med personlig touch

Abbott Medical Optics (AMO) är ett internationellt företag inom ögonvård med säte i Los Angeles. De säljer sina produkter globalt.

”ADRiTEL fungerar som vår virtuella försäljningsorganisation. De följer upp den marknadsföring vi skickar ut till våra kunder och ger oss värdefull feedback från våra kunder, som gör att vi kan utveckla bättre och effektivare kampanjer. Det betyder bra kundrelationer och gör det möjligt för oss att bygga upp en betydande databas.

Eftersom AMO koncentrerar mycket av sin försäljning mot Danmark, Sverige och Norge blev språkkunskaperna och marknadskännedomen hos ADRiTEL avgörande i valet av affärspartner. Att kunna kommunicera på AMO´s företagsspråk, engelska, var också en förutsättning för att samarbeta. 

Nyckeln till vår framgång är ständig utveckling och nya produkter. Med hjälp av ADRiTEL kan vi testa en kommande kampanj på en mindre grupp människor, och på så vis säkerställa att den fungerar tillfredställande innan den släpps. ADRiTEL är till väldigt stor hjälp för vår affärsverksamhet.” Säger Clive Sutton, Regional Sector Manager, för AMO EyeCare.

Adress: Box 340, 201 23 Malmö | Besöksadress: Hans Michelsensg. 1B Malmö | Tel 040 - 18 34 34 | Fax 040 - 18 25 35 | E-post: info@adritel.se