SOURCECOM

Kundattitydundersökningar som underlag för utvecklingsarbete

Sourcecom är ett väletablerat företag som arbetar med IT- kommunikation, IT-säkerhet och telefoni med kunder som bl.a. Svenska Spel, Vattenfall, Pressbyrån och andra dataintensiva företag.

Sedan 1998 genomför ADRiTEL regelbundet en kundattitydundersökning som utgör underlag för Sourcecoms utvecklings- och förbättringsarbete. ”En kundattitydundersökning ger mer för varje gång den genomförs. Det gör att man kan se trender, förändringar samt vad kunderna anser om Sourcecom och det vi erbjuder. Med hjälp av informationen bakåt i tiden är det lättare att förutspå hur framtiden kommer att gestalta sig,

Analysen vi får av ADRiTEL ligger till grund när vi sedan utarbetar vår marknads- och affärsplan. Förutom själva analysen får vi också en bra bild av hur frågorna har besvarats. Vår ambition är att leverera mätbara effekter och resultat så att vi blir den partner som kunder värdesätter mest när det gäller rådfrågning, utveckling och effektivisering av kommunikation. ADRiTEL hjälper oss framförallt att lyssna på våra kunder på ett systematiserat sätt som ger synergieffekter”. Säger Eva-Lotta Nilsson, marknadschef på Sourcecom.

Adress: Box 340, 201 23 Malmö | Besöksadress: Hans Michelsensg. 1B Malmö | Tel 040 - 18 34 34 | Fax 040 - 18 25 35 | E-post: info@adritel.se