STENA FASTIGHETER

Extern hantering av serviceanmälan gav resultat

Under de första åren på 2000-talet växte Stena Fastigheter Malmö kraftigt. Företaget hann inte ta hand om sina serviceanmälningar (felanmälningar) och beslöt sig för att lägga över ansvaret på ADRiTEL under hösten 2003, med omedelbart resultat.

”Stena Fastigheter Malmö har ett eget system för kontakt mellan serviceanmälan och fastighetsskötare. Det systemet är nu sammankopplat med ADRiTEL, som därmed kan dirigera anmälan direkt till rätt fastighetsskötare, men också följa ärendet och se när det är åtgärdat.

För kunderna är det av stor vikt att alla samtal blir besvarade på ett trevligt sätt och att anmälan blir korrekt vidarebefordrad för åtgärd till Stena. Detsamma gäller serviceanmälningar via e-post.

Hyresgästerna är oftast inte medvetna om att serviceanmälan (felanmälan) sköts externt av ADRiTEL. Och ADRiTEL sköter som ett resultat av detta idag även serviceanmälningar för hela Stena Fastigheter, även i Göteborg och Stockholm.” Säger Lennart Westerlund, fastighetschef på Stena.

Adress: Box 340, 201 23 Malmö | Besöksadress: Hans Michelsensg. 1B Malmö | Tel 040 - 18 34 34 | Fax 040 - 18 25 35 | E-post: info@adritel.se