WILLHEM

Service inom 24 timmar

Kundkristallen är en kundundersökning och ett pris som delas ut av AktivBo varje år.

I februari 2013 tilldelades Willhem priset då de höjde sitt serviceindex från 70,2 till 74,7 procent. En unik höjning på så kort tid.

”I vår strävan att ständig förbättra vår kundservice (kundtjänst) har vi sett över många av våra rutiner. Hösten 2011 inledde vi samarbetet med ADRiTEL. De fick i uppdrag att ta hand om serviceanmälan (felanmälan) i Malmö. Sedan oktober 2012 sköter de serviceanmälan i hela vårt fastighetsbestånd. Serviceanmälan kan göras via vår hemsida 24 timmar, men vi har märkt att våra hyresgäster gärna vill prata med en levande röst.

Vi har lovat att återkoppla till våra hyresgäster på deras serviceanmälningar (felanmälningar) inom 24 timmar. Med hjälp av ADRiTELs flexibla, serviceinriktade och flerspråkiga personal kan vi infria det löftet. Vissa ärenden hanterar de direkt per telefon, medan andra skickas vidare till vår servicestab ute på fältet. Vi upplever att ADRiTEL håller vad de lovar och allt fungerar väldigt bra. Hyresgästerna är nöjda, tillgängligheten och servicegraden har ökat markant. För vår del är det viktigt med den höga servicegraden som ADRiTEL kan erbjuda.” Säger Johan Fogelberg, fastighetsdirektör för Region Nord på Willhem AB 

Adress: Box 340, 201 23 Malmö | Besöksadress: Hans Michelsensg. 1B Malmö | Tel 040 - 18 34 34 | Fax 040 - 18 25 35 | E-post: info@adritel.se