KVALITET

  För att på bästa sätt kunna representera ert företag så utbildar vi vår personal i er verksamhet. Det säkerställer att vi alltid kan hantera era ärenden och kunder på ett insiktsfullt vis. Ett annat exempel på hur vi arbetar med kvalitetssäkring är att vi alltid följer upp genomförda projekt med kund. Vi lägger stor vikt vid att ta reda på hur våra kunder upplever vår kompetens, vårt engagemang och vår tillgänglighet samt hur vi kommunicerar och samarbetar

Kundundersökning

Samarbete under projekt 5,3
Anträffbarhet under projekt 5,3
Engagemanget under projektet 5,1
Uppdatering under projektet 5,1
Hålla uppgjorda överenskommelser 5,3
Adress: Box 340, 201 23 Malmö | Besöksadress: Hans Michelsensg. 1B Malmö | Tel 040 - 18 34 34 | Fax 040 - 18 25 35 | E-post: info@adritel.se